05137233611-12 05137130290-1
نام كاتينگ
كد كالا

بنظر شما پیش بینی میکنید کدامیک از گزینه های ذیل تاپایان سال 93 برای مغازه دارهای پرده سود آور تر است فرض برمثال کل سرمایه ی بک پرده فروشی 50میلیون تومان باشد

  
 نمايش نتايج

آماربازدید


شرکت بازرگانی پایا
AKARGROUP
 
 
متفاوت ترین نمایشگاه تخصصی پرده  ورومبلی
 
 
با حضور مستقیم  بهترین کارخانجات و برندهای ترکیه و اروپا
 
 
4 الی 11 آبان ماه 93 مشهد مقدس هتل صبا
 
 

 

 باحضور مستقیم برندهای ذیل
 
 
 
 
 
 
 
 ارائه بیش از 10 کاتینگ جدید پرده و رومبلی موجود ایران در نمایشگاه تخصصی  akargroup
  
 
http://panup.net/uploads/i361338_20140723_011025.jpg
آدرس دقیق هتل صبا
مشهد بلوار فردوسی مقابل پمپ بنزین

تری دی دراپه- نسل جدید پرده های عمودیتمامی حقوق سایت متعلق به شرکت بازرگانی پایا می باشد.