05137233611-12 05137130290-1
نام كاتينگ
كد كالا

بنظر شما پیش بینی میکنید کدامیک از گزینه های ذیل تاپایان سال 93 برای مغازه دارهای پرده سود آور تر است فرض برمثال کل سرمایه ی بک پرده فروشی 50میلیون تومان باشد

  
 نمايش نتايج

آماربازدید


شرکت بازرگانی پایا
05137233611-12 تلفن های مشهد تغییر یافت

 

گاباردین
 
 
 Gabardineجدیدترین کاتینگ1393
 
 
تعداد 50 کالیته
 کاتینگ سناتور پخش شد و بعد از آن
 
 گاباردین متفاوت ترین دیزاین پرده های ی ایتالیا وهند وترکیه  است که فقط بصورت محدود در کشور ارائه خواهد شد
 
 ارسال به تمامی نقاط کشور 48 ساعته
 
 
 
پخش وتوزیع از05/05/1393
 
 
 جهت عقد قرارداد
با شرکت تماس بگیرید

بهترین کاتینگ پرده 2015

گاباردین

 

 Gabardineجدیدترین کاتینگ1393

http://panup.net/uploads/o441929_20140723_010732.jpg

 

 

تعداد50 کالییته
 
 
همکاران گرامی بدلیل اینکه از نقشه ها ی گاباردین
 
کوپی برداری نشود
 
 
فقط تعدادی از نقشه ها را
 
جهت آشنایی اجمالی در سایت گذاشتیم
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 گاباردین متفاوت ترین دیزاین پرده های ی ایتالیا وهند وترکیه  است که فقط بصورت محدود در کشور ارائه خواهد شد

 

 

 

 ارسال به تمامی نقاط کشور 48 ساعته

 

 

 

 

 

پخش وتوزیع از05/05/1393

 

 

 

جهت ثبت نام 

 

 

 

وعقد قراردادباشرکت تماس بگیرید

 

 
 
http://panup.net/uploads/i361338_20140723_011025.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 http://upload7.ir/images/02432740048479002644.jpg

تری دی دراپه- نسل جدید پرده های عمودیتمامی حقوق سایت متعلق به شرکت بازرگانی پایا می باشد.