05137233611-12 05137130290-1
نام كاتينگ
كد كالا

بنظر شما پیش بینی میکنید کدامیک از گزینه های ذیل تاپایان سال 93 برای مغازه دارهای پرده سود آور تر است فرض برمثال کل سرمایه ی بک پرده فروشی 50میلیون تومان باشد

  
 نمايش نتايج

آماربازدید


شرکت بازرگانی پایا
AKARGROUP
 
 
متفاوت ترین نمایشگاه تخصصی پرده  ورومبلی
 
 
با حضور مستقیم  بهترین کارخانجات و برندهای ترکیه و اروپا
 
 
4 الی 11 آبان ماه 93 مشهد مقدس هتل صبا
 
ساعات بازدید 2 روز پایانی نمایشگاه متداوم از ساعت  9:30صبح الی 9:30شب
 
 
 

 

 
 
باحضور مستقیم برندهای ذیل
 
http://upload7.ir/imgs/2014-10/26392232907273835455.jpg http://upload7.ir/imgs/2014-10/19526035866382961567.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/61292109372866637716.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/46703113778577993366.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/72016775422310205605.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/98931624386035215791.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/98768679366971610287.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/62048684198225276705.jpghttp://upload7.ir/imgs/2014-10/35072985475329661871.jpg
http://upload7.ir/imgs/2014-10/52722612127016980751.jpg 
 
 http://upload7.ir/imgs/2014-10/83308339967127253797.jpg
 
http://upload7.ir/imgs/2014-10/40203789026114624792.jpg 
 
 
 
 
 ارائه بیش از 10 کاتینگ جدید پرده و رومبلی موجود ایران در نمایشگاه تخصصی  akargroup
  
 

آدرس دقیق هتل صبا
مشهد بلوار فردوسی مقابل پمپ بنزین
 
http://8pic.ir/images/a70jb9i04vmkksueqf4n.jpg http://8pic.ir/images/9zc3djc88rfjtqhumfq8.jpg
 http://8pic.ir/images/41lwlk7ok43kptsbm4ek.jpghttp://8pic.ir/images/c28fu10zmbkdosadcjen.jpg
 
 

تری دی دراپه- نسل جدید پرده های عمودیتمامی حقوق سایت متعلق به شرکت بازرگانی پایا می باشد.